• CENA WYWOŁANIA W PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI PUBLICZNEJ RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WYNOSI TRZY CZWARTE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ.

 

  • CENA WYWOŁANIA W DRUGIM TERMINIE LICYTACJI PUBLICZNEJ RUCHOMOŚCI WYNOSI POŁOWĘ WARTOŚCI SZACUNKOWEJ, NATOMIAST NIERUCHOMOŚCI WYNOSI DWIE TRZECIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ.
 
AKTUALNIE BRAK PROWADZONYCH LICYTACJI.